مرحوم شهید آیة اللّه حاج شیخ فضل اللّه نورى را در زمان مشروطه به دار زدند.

این مجتهد عادل انقلابى , علیه مشروطه غیرمشروعه آن زمان قد علم کرد.

با این که اول مشروطه خواه بود, اماچون مـشـروطـه در جـهت اسلام نبود, با آن مخالفت کرد.

عاقبت او راگرفتند و زندانى کردند.

شیخ پـسرى داشت .

این پسر, بیش از بقیه اصرار داشت که پدرش را اعدام کنند.

یکى از بزرگان گفته بـود, مـن بـه زندان رفتم و علت را از شیخ فضل اللّه نورى سؤال کردم .

ایشان فرمود:خود من هم انتظارش را داشتم که پسرم چنین از کار درآید.

چـون شـیخ شهید, اثر تعجب را در چهره آن مرد دید, اضافه کرد:این بچه در نجف متولد شد.

در آن هـنگام مادرش بیمار بود, لذا شیرنداشت .

مجبور شدیم یک دایه شیرده براى او بگیریم .

پس از مـدتى که آن زن به پسرم شیر مى داد, ناگهان متوجه شدیم که وى زن آلوده اى است , علاوه بر آن از دشمنان امیرالمومنین (ع ) نیز بود.... کـار ایـن پـسـر به جایى رسید که در هنگام اعدام پدرش کف زد.!!!