در یکی از راهپیمایی‌های سالروز انقلاب سوسیالیستی ـ که همه مردم مجبور بودند در آن شرکت داشته باشند ـ این پلاکارد در دست یک عده پیرمرد 70-80 ساله به چشم می‌خورد:

«از رفیق استالین به خاطر دوران شاد کودکی‌مان متشکریم»

البته رسم بود که گروههای مختلف، به وسیله پلاکاردها از استالین به خاطر «نعماتی»! که به آنها اعطا کرده تشکر کنند. اما این پیرمردهای متنی غیر طبیعی به دست داشتند. یکی از مأموران وقتی که پلاکارد را دید تعجب کرد. جلو رفت و به سر دسته آنان گفت:

ـ رفیق این چه تشکری است؟ زمانی که شما کودک بودید اصلاً حکومت سوسیالیستی وجود نداشت و استالین هم به دنیا نیامده بود.

ـ ما هم به همین دلیل از او متشکریم!

****************

هیتلر که بود؟

می‌گویند در دایره‌المعارف قرن بیست و یکم در زیر نام هیتلر خواهند نوشت:

«هیتلر دیکتاتور کوچکی بود که در زمان استالین زندگی می‌کرد!»

*******************

دلیل خرابی تلفن

می‌دانیم که برژنف در یک اقدام غیر قابل پیش‌بینی و سریع خروشچف را از کار برکنار و خانه نشین کرد. در آن موقع رسم بود رهبران کرملین پس از در مدار قرار گرفتن سفینه‌های فضایی با فضانوردان تلفنی صحبت می‌کردند. برکنار خروشچف در زمان پرتاب واسخدـ2 صورت گرفت و این لطیفه را مردم به این مناسبت ساخته بودند:

ـ الو...الو رفقا حال‌تان چه طور است سفر فضایی به خوبی پیش می‌رود؟

ـ الو...الو نیکیتا...صدایتان را خوب نمی‌شنویم... صدا اصلاً خوب نیست.

ـ رفقا کاری نمی‌شود کرد، من از تلفن خیابانی دارم به شما زنگ می‌زنم چون دیگه به کرملین راهم نمی‌دهند

 

 

ترجمه: عبدالله مهاجر(ارسالی از مسکو)

منبع: ماهنامه گل‌آقا

http://www.golagha.ir

 Keywords:

Russian jokes , Hitler , Stalin By Sampe , Abdolah Mohajer