مولانا سعدالدین جوهری به دیدن شیخ صفی الدین رفت .

چون در نزد شیخ  ظرف انجیری پیش نهاده بود، در زیر دستار پنهان کرده و  در را باز نمود و جوهری از شکاف در دید.

جوهری به خانه او وارد شد و چون بنشست شیخ پرسید که تو که هستی؟

جوهری گفت : بنده ، مردی حافظم

گفت : پنج آیتی بخوان

آواز برکشید و گفت : « والزیتون و طور سینین و هذا لبلد الامین »

شیخ گفت : « تین » کجا رفت ؟

گفت :  « تین » در زیر دستار شیخ است !

 

 

تین : انجیر

 

منبع : شباهنگ