عرب صحرانشینی دیدم که به پسر خود می گفت: روز قیامت تو را خواهند پرسید که عملت چیست؟ نگویند پدرت کیست؟

جامه کعبه را که می بوسند

              او نه از کرم پیله نامی شد

با عزیزی نشست روزی چند

              لا جرم همچو او گرامی شد

کرم پیله: (کرم ابریشم، ابریشم)

 

سعدی

منبع : وبلاگ دبستان هیئت امنایی پیام انقلاب http://www.payame2.blogfa.com/