شخصى در گفتن تکبیر وسواس داشت و برایش دلچسب نبود و چندین‏بار الله اکبر مى‏گفت.

روزی بعد از آخرین‏بار که موفق به تکبیر شده بود و فکر مى‏کرد این را دیگر درست ادا کرده است ‏یکى از حاضران گفت: نشد.

شخص بلافاصله گفت: خدا تو را نبخشد ، این‏بار شده بود تو نگذاشتى.