فیزیک دان جوانی ضمن ارسال رساله خود به انیشتین از او سوال کرد: 
آیا درست است که خوردن ماهی فعالیت مغز را زیاد می کند؟
انیشتین در جوابش نوشت:رساله شما را مطالعه کردم ,شما باید نهنگ بخورید!

منبع : http://fereydoon.persianblog.ir/post/3335